www.e-sikulka.cz a prodejna Výtvarné potřeby Šikulka Žamberk

  1. Úvodní ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů, které byly uzavřeny prostřednictvím internetového obchodu. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.e-sikulka.cz je Jitka Rolečková se sídlem Kameničná 67, Žamberk 56401 IČO: 88151522, zapsaná v živnostenském rejstříku.Místem plnění ze všeh smluvních vztahů je provozovna Výtvarné potřeby Šikulka, Vrchlického 161 Žamberk 56401 i v případě osobního odběru.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

 

  1. Uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.e-sikulka.cz odeslaná popř. prostřednictvím emailu nebo telefonátu učiněná objednávka kupujcího, je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

Prodávajcí potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu ß1827 odst. 1 obč. zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu, nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e—mailu nebo telefonu. Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoliv sankcí, až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, nebo vyrobeno, je stanoven storno poplatek ve výši 50% z kupní ceny zboží.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce a je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku zkompletování objednávky a předání zboží k odeslání.

Všechny objednávky uskutečněné mimo objednávkový formulář obchodu budou vyřizovány automaticky na dobírku (pokud nebude v objednávce uvedeno nebo domluveno jinak. U všech způsobů platí, že minimální hodnota objednávky musí činit 200,- Kč bez poštovného.

 

  1. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle ß1829 odst. 1 občanského zákoníku

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží, nebo dodání několika částí, ode dne převzení poslední dodávky zboží, u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího na adresu Jitka Rolečková, Výtvarné potřeby Šikulka Žamberk, Vrchlického 161, 56401 Žamberk, nebo e-mailem jitkaroleckova@seznam.cz

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu peníze vráceny bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží, nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět. Zboží bez zbytečného odkladu musí spotřebitel zaslat zbět do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy na adresu Výtvarné potřeby Šikulka Žamberk, Jitka Rolečková, 56401 přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

  1. Doprava

Balné neúčtujeme – šetříme Vaši peněženku a přírodu tím, že zboží zasíláme v použitých kartonech.

Česká pošta – lze poslat více typů zásilek, doručeny jsou ve většině případů do 7 dnů v pracovní dny v běžné doručovací době, kterou Česká pošta nabízí v dané lokalitě. V případě, že nebude kupující zastižen na uvedené adrese, bude zásilka uložena na nejbližší poště skladující balíky a kupující bude upozorněn výzvou v poštovní schránce.

 

Doporučená zásilka        Váha do                    Platba předem              Platba dobírkou

                                       500g                             55,- Kč                        95,- Kč

                                          2kg                             75,- Kč                      115,- Kč

Cenný balík                     váha do                     Platba předem                Platba dobírkou

                                          5kg                                  120,- Kč                       160,- Kč

                                        10kg                                  140,- Kč                       180,- Kč

POZOR! U nestandardních nadrozměrných zásilek je poštovné řešeno individuálně a  je účtováno i u objednávek nad 1500,- Kč. Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího.

  1. Platební podmínky

Dobírka – peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli nebo na poště.

Bankovní převod – po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

Hotově (osobní odběr) – zboží zaplatí kupující v hotovosti při převzetí zboží na pobočce prodávajícího a to po potvrzení e-mailem ze strany prodávajícího, že zboží je na pobočce připraveno k předání.

U prvoobjednávek převyšujících 10 000,- Kč požaduje prodávající 50% zálohovou platbu

  1. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným suběktům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu, či vymazání e-mailem.

Více zde: https://e-sikulka.webnode.cz/smluvni-podminky/